Lajvet utspelar sig i en värld som stilmässigt fastnat permanent i sent 70-tal/tidigt 80-tal. Grått/beige/brunt är konstanta modefärger, inte minst bland Medborgarbyråns anställda.

Byråkraterna förväntas generellt ha kostym eller dräkt, gärna illasittande sådana.

  • Avdelningen för Reglerat Ockult Utövande: Medborgarbyråns excentriker tenderar att hålla sig med kåpor, stavar, extravaganta smycken och andra ockulta detaljer, vilka dock oftast blandas upp med mer traditionella byråkratattribut.
  • Avdelningen för Rehabilitering och Folkhälsa: Större delen av vårdpersonalen har en ganska avslappnad attityd till sitt utseende. De klär sig oftast ungefär som vanliga medborgare, men med en labbrock (inte sällan med ett par blodstänk) utanpå.

Vad gäller övriga byråkrater, så uppmuntrar vi er spelare att med ovanstående som utgångspunkt, och i mån av intresse, hitta en gemensam estetik som visuellt utmärker just er avdelning som grupp.

Medborgarna som besöker kontoret klär ofta upp sig bäst de kan. Ett rykte i kommunen gör gällande att byråkraterna uppskattar besökare i pullovers, så det tenderar att vara det mest populära plagget.

Demonerna: förväntas enligt gällande avtal under sina vistelser på Medborgarbyrån anta en människoliknande form, som ej får vara oskäligt skrämmande eller på annat sätt störa det dagliga arbetet (En definition som dock fortfarande lämnar en hel del utrymme för tolkning - de flesta demoner vill ändå på något vis markera sin övermänskliga status).

 

För allmän inspiration se Pinterest-album: https://se.pinterest.com/lenalevin0151/ockulta-medborgarbyrån/