Detta förväntar vi oss av DIG som spelare:

 • Att du behandlar lokaler och rekvisita med respekt och sunt förnuft. Saker får användas, men inte förstöras.
 • Att du läser din roll och de utskick vi skickar ut till er spelare innan lajvet (vi lovar att hålla dem korta), och gärna kontaktar de personer som ingår i samma grupp.
 • Att du dyker upp i tid, ombytt.
 • Att du i förväg informerar oss om saker vi behöver veta, såsom relevanta medicinska tillstånd och funktionsnedsättningar
 • Att du spelar bejakande och inkluderande enligt principen Play to lose, samt utifrån att detta är en gemensam upplevelse som vi skapar tillsammans, och där alla har ansvar för varandras välbefinnande.
 • Att du betalar anmälningsavgiften senast 1 april, eller annars kontaktar oss i god tid innan detta datum för annan överenskommelse.

 

Detta kan DU SOM SPELARE förvänta DIG av OSS som arrangörer:

 • En fantastisk detaljerad scenografi, med 3 våningar och 150 rum att utforska och göra det mesta av.
 • En rollbeskrivning med en definierad grupptillhörighet och flera fasta relationer att bygga vidare på.
 • Ett flertal färdigskrivna intriger som du själv kan välja i vilken mån du vill delta i.
 • Att vi finns tillgängliga för dig under hela lajvet, och kommer göra vårt bästa för att lösa alla eventuella problem som uppstår under arrangemangets gång.
 • En macka till lunch och ett rejält mål mat till middag.
 • En efterfest