Vi tillämpar två säkerhetsord på detta lajv: BROMS och OFF-GAME

BROMS använder du om du som spelare känner dig obekväm eller osäker med den scen som spelas och vill att scenen lugnas ner eller ändrar riktning. Du kanske inte vill bli torterad just nu eller tycker att personen som flirtar med dig är för närgången. Om du som medspelare hör någon använda ordet BROMS så är det din skyldighet att genast trappa ner situationen och hjälpa till att styra scenen i en annan, lugnare riktning.

OFF GAME används om det uppkommer en så allvarlig situation att spelet behöver brytas för din eller andras säkerhet och välbefinnande. Det kan vara en skarp skada, brand eller bara att du känner dig så obekväm i en situation att du behöver kliva ur fiktionen helt. Om du hör någon använda OFF GAME: avbryt spelet omedelbart, överblicka situationen, erbjud dig att hjälpa till.

Om du inte befinner dig i en akut situation men av någon som helst anledning känner dig obekväm eller otillfredsställd med lajvupplevelsen i stort - sök gärna upp oss arrangörer i off-området, där någon av oss alltid kommer att finnas tillgänglig under hela lajvet, så gör vi vårt bästa för att lösa situationen.

Det är givetvis tillåtet att när som helst avbryta och lämna lajvet om du skulle känna att det är vad du behöver.