Lajvet utspelar sig på en kommunal Medborgarbyrå. Det är hit invånarna får bege sig de sällsynta gånger som de har ett problem, eller låt oss hellre kalla det ett ärende, som den väloljade samhällsapparaten inte automatiskt löser åt dem. Kanske behöver någon en större lägenhet, eller tillstånd att resa utomlands (vad nu det ska vara bra för?), eller har en diktsamling som behöver kontrolleras av Avdelningen för Censur och Kulturutövande innan den kan ges ut.

Att Medborgarbyråerna är de enda platser i samhället där demoner får uppehålla sig har medfört vissa konsekvenser. Den demoniska energin tenderar att påverka och förvrida den fysiska miljön en smula. Rum kan förändras och förvridas på olika vis, inte sällan blir de en spegling av sinnestillståndet hos dem som lever och arbetar där. Ibland kommer de anställda på morgonen och upptäcker rentav att helt nya rum har uppstått, eller att deras kontorsplats uppslukats av ett kaosvortex. Dylikt förväntas tas med jämnmod, men leder onekligen till viss irritation även hos de mer förhärdade medarbetarna.

Att som medborgare uppsöka en Medborgarbyrå kan i sig uppfattas som en smula suspekt eller rentav vagt upproriskt, eftersom det indirekt innebär ett slags påstående om att allting i Staten inte flyter på helt smärtfritt. Det är också ett sällan uttalat men allmänt känt faktum att de personer som beger sig till Medborgarbyrån, även för enkla rutinärenden, tenderar att bli kvar där väldigt länge. Dessutom är blotta vetskapen om att det på Medborgarbyråerna finns demoner, något de flesta medborgare aldrig sett i verkligheten, nog för att verka avskräckande. Men ibland finns i slutändan ändå inget annat val än att bita ihop, se skräcken i vitögat och pallra sig dit.

De flesta roller på lajvet är anställda på någon av Medborgarbyråns många avdelningar, medan resten utgörs av de medborgare som behövt uppsöka mydigheten i ett eller annat ärende. Den förstnämnda gruppen inkluderar även ett fåtal demoner (även om dessa rent formellt har Mörkrets Furste som arbetsgivare). För mer om detta, se fliken “Roller”.