För de flesta medborgare är det numera ett accepterat faktum (om än ett faktum det anses ofint att tala om) att Helvetets Horder ingår i stadsapparaten. Demonerna är dock enligt gällande avtal förbjudna att röra sig i offentligheten och istället strikt hänvisade till de statliga Medborgarbyråerna. Ute i samhället kan därmed människorna leva sina liv som de alltid gjort; gå till sina jobb, stå i bostadskö och leka med sina barn i de statligt sanktionerade och kontrollerade lekparkerna. För att underlätta vardagen och utjämna inkomstskillnader har pengar helt avskaffats. I utbyte mot att medborgarna ställer sin arbetskraft till förfogande så tillhandahåller Staten alla basala nödvändigheter såsom mat, kläder, utbildning och bostad. I övrigt gäller bytesekonomi. Den största enskilda arbetsgivaren är utan tvekan Energiverket som har statligt monopol på all utvinning och distribution av energi från Inferno.

Ett visst mått av opposition förekommer förvisso. Till exempel ifrågasätts då och då rimligheten i ett avtal som inte kan upphävas med mindre än Apokalypsens ankomst. Det har även rests frågetecken kring hur Satans oinskränkta eviga makt är kompatibel med ett demokratiskt statsskick. Borde inte även Mörkrets Furste och hens högst uppsatta rimligvis ställa upp i allmänna val? Dessa tankegångar ses som viktiga och vitala inlägg i samhällsdebatten. Samtalsaftnar arrangeras med jämna mellanrum av Avdelningen för Innovation och Alternativa Tankegångar, i ett konstruktivt samarbete med Avdelningen för Övervakning och Omhändertagande.