Våld, konflikter och aggresivitet: Ledorden för både byråkrater och medborgare är återhållsamhet och servilitet. Ilska uttrycks genom en knuten hand i fickan eller att med sammanbitna tänder hötta med näven bakom någons rygg. All form av icke sanktionerat våld ses med högst oblida ögon av Verkställande Utskottet. Om handgemäng ändå skulle uppstå omhändertas de inblandade genast och förs till Avdelningen för Rehabilitering och Folkhälsa.

Kommentar: Vi föreställer oss inte direkta slagsmål mellan rollerna som en del av berättelsen och har därför inget system för att simulera detta. Den nivå av fysisk interaktion du bör vara okej med är exempelvis knuffar eller att bli bryskt bortförd. Hamnar du i en situation där du känner dig obekävm eller otrygg kan du dock alltid använda något av våra säkerhetsord - se mer under fliken “Säkerhet”. Konflikter avgörs i allmänhet verbalt, genom intrigerande och genom statusspel. Det här är ett nordic larp, så Play to lose är ett nyckelbegrepp i alla sådana situationer.

 

Sex och närhet: Kärlek på jobbet anses inte höra till god ton på Medborgarbyrån, då dylika starka affektioner riskerar att göra folk benägna att bryta inarbetade rutiner och bete sig allmänt irrationellt. Detta innebär självklart inte att sådant inte förekommer. Tvärtom är trånande blickar över arkivskåp, och undertryckta känslor i största allmänhet, viktiga delar av den stämning vi vill förmedla - men de behöver vanligtvis ske i lönndom. Betänk också att den hårt reglerade tillvaron på Medborgarbyrån inte tenderar att gynna en persons emotionella utveckling, så de flesta anställda har romantisk kompetens som en genomsnittlig mellanstadieelev. En besvarad flirt leder därför sällan till stormigt sex i arkivrummet, utan mer sannolikt till att de båda förälskade under veckomötet för ett nervöst ögonblick håller varandras hand under konferensbordet.

Kommentar: Detta är inte ett lajv om sex, men givetvis kommer flera roller att ha olika former av kärleksrelationer. Det är dock viktigt att ingen spelare blir utsatt för något som hen inte är bekväm med, därför bör alla romantiska relationer diskuteras i förväg utanför spel. 

 

Tortyr: Informationsinhämtning, utförande av kroppsstraff som rättslig påföljd, samt även vissa typer av hälsofrämjande arbete - allt detta utförs av licensierade och diplomerade Torterare, vilka är en del av Avdelningen för Rehabilitering och Folkhälsa. Yrkesgruppen är mycket respekterad - inte minst för sina finmotoriska färdigheter och sitt hängivna, nästan konstärliga förhållningssätt till arbetsuppgiften. De flesta klienter kommer via Avdelningen för Övervakning och Omhändertagande, men Torterare har även egna befogenheter att vidta åtgärder mot medborgare eller anställda som de anser behöver en paus i arbetet.

Kommentar: Tortyr kommer enbart att ske i särskilda lokaler med specifika ofarliga props som redskap. Om du som spelare är obekväm med denna typ av scener kan du alltid använda ett av våra säkerhetsord för att få dina medspelare att förstå att de inte ska driva spelet vidare. Se mer om detta under fliken Praktiskt/Säkerhet.

 

Principen om gemensamma utrymmen: På Medborgarbyrån ses stängda dörrar eller försök att förbjuda någon inträde någonstans som något högst suspeka, eftersom det med all sannolikhet innebär att man har något att dölja. Vissa rum är förvisso hemvist för vissa grupper, vilket ger dess medlemmar större auktoritet där, men i slutändan tillhör ju hela byggnaden hur som helst Folket och Staten, inte sant? Grundprincipen lyder därför att alla har tillträde överallt.

Kommentar: Detta handlar framför allt om att vi har ett överflöd av helt magnifika miljöer som vi vill att alla spelare ska få möjlighet att utforska och spela i.

 

Principen om tjänster och gentjänster: Då Staten tar hand om allas grundläggande behov och inga pengar längre existerar, så har det istället - i samhället i allmänhet och på Medborgarbyrån i synnerhet - uppstått ett komplext system av handel med tjänster och gentjänster. För att få något genomfört brukar du som regel bli tvungen att lova något i gengäld, oavsett om det handlar om att sälja din själ, ditt namn, ditt minne av din sista lyckliga sommar, eller om att skaffa fram ett dussin nyvässade blyertspennor till Avdelningen för Reglerat Ockult Utövande. Alla byråkrater för noggrant bok över mottagna och utlovade tjänster, och det är allmänt accepterad praxis att du också kan sälja en tjänst någon är skyldig dig vidare till vem som helst, som då övertar rätten att inkräva tjänsten. Att vägra utföra en tjänst du lovat bort är självklart möjligt, men ovanligt då konsekvenserna i allmänhet blir hårda.

Kommentar: Med detta bytessystem hoppas vi kunna skapa oväntade och spelskapande möten mellan roller som annars inte skulle komma i kontakt. Vi förväntar oss att du som spelare använder principen ansvarsfullt och t.ex. inte pressar andra spelare till spelsituationer de inte verkar helt bekväma med.