NÄR:

Första uppsättningen: 14 maj kl 09-23

Andra uppsättningen: 28 maj kl 09-23

 

ANMÄLNINGSPROCESS:

Anmälan till båda uppsättningarna öppnar 7 mars, och är sedan öppen till 14 mars. Det spelar ingen roll för möjligheten att få en roll när under tidsperioden du anmäler dig. 

När anmälningsperioden avslutats tillsätts rollerna, och skickas ut till spelarna med början 1 april. Du kommer ha möjlighet att ange i anmälan bl.a. vilken grupp du vill tillhöra. Vi kan givetvis inte lova att alla får sina önskemål uppfyllda, men kommer att lägga pussel utifrån ambitionen att så många som möjligt ska bli nöjda.

Om det finns fler anmälda än vi har möjlighet att erbjuda plats så kommer lottning att ske. Vi reserverar oss dock möjligheten att casta ett mindre antal roller med centrala funktioner i fiktionen.

Vi planerar för 80 deltagare per uppsättning. Detta kan dock komma att ökas eller minskas något, beroende på hur många som anmäler sig.

Pris: 

800 SEK (inklusive mat)

Vi kommer att vilja ha in deltagaravgiften senast 1 april, efter du fått ett bekräftelse-mail. Enskilda undantag vad gäller detta datum kan ordnas vid behov, kontakta oss i så fall för särskild överenskommelse. 

FRÅGOR:

Mejla Ockulta Medborgarbyrån: medborgarbyran@gmail.com